Kommunaler Arbeitgeberverband
                                     Rheinland-Pfalz e.V.          - KAV -